እንቅልፍ/ የዛሬይቱ ሃና

ትምህርት ለህይወታችን፡ የእንቅልፍ ጥቅምና እንቅልፍ ካጣን የሚገጥመን ችግር የትምህርት ለነፍሳችን፡: እግዚአብሔር የዛሬዎቹን ሃናዎች ጩሕት ይሰማል፡፡