Tetedhan pepalang enggal sepuh_Dhawuh Pangandikanipun Gusti Yesus wonten ing Gumuk