Ndamel omben-omben ingkang ngiyataken badan_Endahipun karukunan