Bebayanipun ngombe es teh ingkang kalangkung_Gusti mboten tebih