KumaHeberu 11:20-30

Ukubaluleka kwempilo engcwele