KumaHeberu 10:31-39

Loko esimelwe ukukwenza masesamukele uJesu