KumaHeberu 10:19-25

Loko esimelwe ukuba yikho njengabakholwayo