KumaHeberu 9:22-28

Igazi likaJesu eliletha intethelelo