KumaHeberu 11:4-6

Khonza ngendlela emiswe nguyena uNkulunkulu