KIBURI HUANGAMIZA

Mto wa Efurate, ulipitia chini ya mji wa Babiloni. Waamedi na Waajemi walichimba mtara, wakaundoa mto njiani pake. Maji yaliyopitia chini ya mji, yakapotoshwa mto chini ya mji, ukawa kama barabara. Mfalme na kundi lake walikuwa, wanasherehekea,majeshi ya Wamedi na Waajemi wakapatia ile njia ya maji wkashuka mauleka mji ule.

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo