KIBURI/ KUJIPENDA

Siku moja, mmoja wa mwandishi alimwendea Bwana Yesu, akamwuliza “Amri gani ya kwanza?” Bwana Yesu akamjibu akamwambia, “Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na nguvu zako zote na akili zako zote Mwandishi akasikia kuwa hayo ni mema lakini hakufurahi alipoambiwa na Bwana Yesu ya kwamba, Amri ya pili ni sawa na ya kwanza. Bwana Yesu akamwambia, “Na umpende jirani yako unavyojipenda

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo