MAELEKEZO YA NDOA

Maelekezo ya ndoa. Ndoa ni uhusiano wa kudumu, tena wa karibu. Bibilia husema, katika Mwanzo 2: 23-24 “ Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, basi ataitwa mwanamke. 24 Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe nao watakuwa mwili mmoja.” Bwana wetu Yesu kristo, aliueweka ukweli huo, mhuri

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo