Siinaay

Waa buurtii Ilaah Muuse ugu soo dhiibay Sharciga loo yaqaanno tobanka wasiyadood.