Waddada jannada loo maro

Waxaa layadiin sheegayaa halka ay tahay waddada jannada loo maro.