Aqbalka sadaqada

Aqbalka sadaqada waxaa leh oo keliya Ilaah. Innagu garan mayno in sadaqadeenna la aqbalay iyo in kale.

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Warbixinta aad doonayso lama hayo