Aqbalka sadaqada

Aqbalka sadaqada waxaa leh oo keliya Ilaah. Innagu garan mayno in sadaqadeenna la aqbalay iyo in kale.