Wakiilnimada

Qofka masiixiga ah wax kasta ee uu haysto ee hanti ah waxaa iska leh Ilaah--oo maalkiisa ayuu Ilaah wakiil uga yahay, waayo maalka waxaa leh Ilaah