Wakiilnimada

Qofka masiixiga ah wax kasta ee uu haysto ee hanti ah waxaa iska leh Ilaah--oo maalkiisa ayuu Ilaah wakiil uga yahay, waayo maalka waxaa leh Ilaah

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Warbixinta aad doonayso lama hayo