Inkinga yamehlo - izwi likaNkulunkulu linika ukukhanya

izwi likaNkulunkulu lingukukhanya ezimpilweni zethu.