Udlame lwasemakhaya - ithemba phezu kodlame

Unkulunkulun uletha ithemba ezimweni ezinzima.