Ukunakekelwa kwabagulayo nabakhulile - Ujesu uyabakhathalela abagulayo

Ujesu ufuna uze kuye ngenxa yothando, uzwelo nokunakekela kwakhe.