Xem
Lời Kêu Gọi Đạt Đến Thế Giới Của Bạn

Tóm tắt

Để thách thức những tham dự viên tiếp cận thế giới của họ cho Chúa êsus Christ và tìm kiếm mọi cơ hội để chia sẻ Phúc Âm với những người chưa tin nhận Chúa.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu