Gbo
Isaya 43-44

Olorun siti fi aye fun anu re lati joba si ile Moabu