Gbo
Isaya 58:4-59

Amu oro wa fun ilu Tyre asi pawon run