Zobacz film o Księdze Ezechiela (część 1), w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Prorok Ezechiel pokazuje wygnańcom w ...

Zarejestruj swój e-mail

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Dziękujemy za dołączenie do TWR360.

Nie podano wszystkich wymaganych informacji