Woldakisa Haraa

Anini waan guyya 50 eegi yesoni duisa keesa kae. Atiini taka ka jilla woi fa qabdu guyya jila suni eed’e,anini qaabda gaafa anini ijole ganni waan guddo turu, fakaata isii jii kunini inuuma hobaa guyyani kunini inuum gaha jed’a, ammo eegi anini gud’aade ganni yoosu hobaa.