bago matapos ang march 2020, isinusulat ko ang maikling librong ito habang nagsisimula pa lang na kumalat ang global pandemic na tinatawag na coronavirus, or technically, “coronavirus disease 2019” (kapag pinaikli, COVID-19). Isa itong virus na ang pinupunterya ay ang bagà, at kapag lumala ay papatayin ka nito sa pamamagitan ng suffocation o sobrang hirap sa paghinga.

Mag-sign up ng Email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Salamat sa inyong pag-sign up upang makatanggap ng mga update mula sa TWR360.

Ang kailangang impormasyon ay nawawala