Čo Boh robí cez pandémiu koronavírusu? J. Piper na túto otázku ponúka 6 biblických odpovedí, poukazujúcich nám na to, že Boh aj v tejto chvíli drží vo svojich rukách históriu.