ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜ-ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਮਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਲੂਕਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA