येशूको जीवनको अन्तिम हप्ता यरुशलेममा निस्तार चाडको समय विवादास्पद रूपमा टुड्गियो। यस भिडियोमा हामीले लूकाको सुसमाचारको १९-२३ अध्याय र कसरी निर्दोष येशूलाई रोमको बिरुद्ध क्रान्तिकारी विद्रोहीको रूपमा मृत्युदण्ड दिइयो भन्ने कुरा पनि अध्ययन गर्ने छौं। अनि येशूले कत्ति पनि अचम्म मान्नु भएन, किनकि उहाँलाई विश्वास थियो कि उहाँको मृत्युले इस्राएल र सम्पूर्ण मानवताका लागि नयाँ भविष्यको उजागर गर्ने छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्ने छौं। #BibleProject #बाइबलभिडियो #लुकाको भिडियो क्रेडिटस नेपाली भाषामा उत्पादनगर्ने टिम Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ओरिजिनल सामग्री अंग्रेजी भाषामा उत्पादन BibleProject Portland, Oregon, USA