प्रेरित पावलको लागि रोमी साम्राज्यको वरिपरि बौरी उठ्नुभएको येशूको बारेमा सुसामाचार घोषणा गर्दै घुम्न कस्तो अनुभव हुन्थ्यो होला? येशूलाई पछ्याउनेहरूको नयाँ समुदाय प्रत्यक शहरमा स्थापना गर्न उनलाई कुन कुराले चलायो र मानिसहरूले उनको सन्देशप्रति कस्तो प्रतिक्रिया देखाए? प्रेरितको पुस्तकको हाम्रो तेस्रो भिडियोमा हामीले यी सबैका बारेमा अझै विस्तृत खोजी गर्ने छौं। #BibleProject #बाइबल #प्रेरित भिडियो क्रेडिटस नेपाली भाषामा उत्पादनगर्ने टिम Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ओरिजिनल सामग्री अंग्रेजी भाषामा उत्पादन BibleProject Portland, Oregon, USA