Se vår översiktsvideo om Johannesevangeliet 1-12, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Johannes visar hur Jesus blir människa och inkarnationen av Israels Gud och Skapare, för att dela sin kärlek och det eviga livets gåva med världen. Videoproduktion: Svensk videoproduktion: Maan Creative, Johannesburg, Sydafrika Innehåll och produktion, engelska orginalvideor: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibeln #Johannesevangeliet