எரேமியா புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். எரேமியா இஸ்ரவேல் பாவத்தினால் அவர்கள் பாபிலோனுக்கு சிறைபிடிக்கப்பட்டு போவார்கள் என்ற தேவனின் நீதியை அறிவிக்கிறார். பின்னர் தான் கூறிய வார்த்தைகளின் திகிலிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். #BibleProject #வேதாகமம் #எரேமியா வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை