Kyk na ons oorsigvideo van Josua wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. Na Moses se dood, lei Josua Israel en hulle vestig hulle in die beloofde land wat tans deur die Kanaäniete bewoon word. Kredietrol: Plaaslike Afrikaanse Produksiespan: Studio Bolland, Kaapstad, Suid Afrika Oorspronklike Engelse Inhoud en Produksie: BibleProject, Portland, Oregon, VSA #BibleProject #bybel #Josua

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende