Tazama video yetu ya muhtasari wa kitabu cha Kumbukumbu la Torati, inayoelezea muundo wa fasihi ya kitabu hicho na mtiririko wake wa mawazo. Katika Kumbukumbu la Torati, Musa anatoa maneno ya mwisho ya hekima na onyo kabla Waisraeli hawajaingia katika nchi ya ahadi, akiwapa changamoto wawe waaminifu kwa Mungu. #BibleProject #Biblia #KumbukumbulaTorati

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo