Tazama video yetu ya muhtasari wa kitabu cha Yoshua, inayoelezea muundo wa fasihi ya kitabu hicho na mtiririko wake wa mawazo. Baada ya kifo cha Musa, Yoshua anaongoza taifa la Israeli na wanakaa katika nchi ya ahadi inayomilikiwa na Wakanaani kwa sasa. #BibleProject #Biblia #Yoshua

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo