Ka-fiirsashada

Walaalkeen wuxuu inala wadaagayaa ahmiyadda ay leedahay inaan maankeenna ka nadiifinno wasakhnimo oo dhan, oo ku shubno wax wanaagsan. Sidee loogu shubayaa?

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Warbixinta aad doonayso lama hayo