Se vår översiktsvideo om Daniel, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Berättelsen om Daniel motiverar trofasthet trots exilen i Babylon. Hans syner inger hopp om att Gud ska föra in alla nationer under sitt styre. #BibleProject #Bibeln #Daniel