’n Dokudrama gebaseer op die lewe van Jesus Christus vanuit die Evangelie volgens Lukas. “Jesus” is in meer as 1 100 tale vertaal sedert die in 1979. Dit is die mees vertaalde en vertoonde film in die geskiedenis.

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende