Michael Youssef cùng với các cộng sự nỗ lực dùng Phúc Âm thay đổi thế giới, hướng dẫn những ai đang sống trong tăm tối thuộc linh đến chỗ khám phá ánh sáng trong Đấng Christ. Bằng sự giảng dạy đầy nhiệt tâm và trung thành với lẽ thật thông qua những phương cách sáng tạo, đội ngũ gồm những người có kinh nghiệm chuyên môn từ nhiều quốc gia đem lại hy vọng làm thay đổi các cuộc đời của các thính giả ngay tại chính ngôi nhà của họ và cả thế giới. Trước khi được sinh ra, thật rõ ràng rằng Chúa đã có một khải tượng cho Michael Youssef. Khi mang thai Michael, mẹ của ông không được khỏe mạnh. Nếu mang thai ông, bà sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng trong thời gian sinh nở, bác sĩ đã khuyên bà phá thai. Kế hoạch nạo thai đã được chuẩn bị. Nhưng Chúa đã can thiệp, và sai phái một mục sư đến gia đình ông để nói với cha mẹ của Michael rằng sự mang thai nầy là bời ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông nói với họ đừng lo lắng, vì đứa trẻ nầy được sinh ra để hầu việc Chúa. Cha mẹ của Michael chấp nhận sứ điệp của vị mục sư và thuận phục Đức Chúa Trời. Mẹ của Michael đã sinh nở, và bà đã sống để nhìn thấy ông dâng mình hầu việc Chúa vào năm mười sáu tuổi. Tin rằng Chúa kêu gọi ông ra khỏi Ai-cập, Michael xin thị thực xuất cảnh trong thời điểm mà không một sinh viên trường đại học nào được phép có hộ chiếu hay rời khỏi đất nước. Đức Chúa Trời lại một lần nữa can thiệp, và lạ lùng thay Michael có được thị thực xuất cảnh. Ông đã nhập cư vào Úc và học tại trường Thần học Moore, Sydney. Ông được phong chức mục sư, và lập gia đình với Elizabeth. Gia đình Michael đến Mỹ vào năm 1977, và vào năm 1978, Michael nhận bằng cấp Thạc sĩ Thần học tại trường Thần học Fuller, California. Sau đó, ông tốt nghiệp bằng cấp tiến sĩ nhân loại học xã hội ở trường đại học Emory tại Atlanta, Geogia. Michael phục vụ gần mười năm tại học viện Haggai, đi khắp thế giới 32 lần, giảng dạy các khóa học về truyền giáo và lãnh đạo. Ông nhận chức vụ giám đốc quản lý vào năm 31 tuổi. Gia đình sinh sống tại Atlanta, và năm 1984, Michael trở thành công dân nước Mỹ, giấc mơ của ông trong nhiều năm đã trở thành hiện thực. Ông thành lập “Hội thánh các sứ đồ” vào năm 1987. Ban đầu, điểm nhóm chỉ có 40 người với phương châm “Huấn luyện các Thánh đồ và Tìm kiếm người hư mất”. Sau đó, điểm nhóm phát triển thành hội thánh tự lập, và cho đến hôm nay đã có hơn 3000 tín hữu. Hội thánh nầy đã và đang hướng ra thế giới với mục vụ Đồng Hành. Trong lúc hàng triệu người lắng nghe các sứ điệp tại nhà hay trên khắp thế giới thông qua làn sóng phát thanh, đằng sau mọi sứ điệp được rao giảng là tấm lòng của một vị mục sư hết lòng chăm lo cho các thính giả. Rõ ràng Đức Chúa Trời đã trang bị tiến sĩ Youssef để rao giảng Phúc Âm cho thính giả toàn cầu. Kinh nghiệm trong cuộc đời của ông đã giúp ông có sự hiểu biết sâu sắc về Kinh thánh vượt qua các rào cản văn hóa. Ông rao giảng, dạy dỗ và kêu gọi cách chân thành dựa trên thầm quyền của lời Chúa là lời được soi dẫn cách không sai lạc. Với sự hiểu biết cách sâu sắc của ông về lịch sử và văn hóa vùng Đất Thánh, tiến sĩ Michael Youssef chuyển tải sự sống đến với các thính giả trên toàn thế giới.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing