" ایشیک آبلا در استانبولِ ترکیه به دنیا آمد، و در خانه ای تحت بدرفتاری و سوء استفاده بزرگ شد. بعد از سالها ماندن در ازدواجی ناموفق همراه با بدرفتاری و سوءاستفاده، در سال 1996 ایشیک آبلا از همسر خشن اش فرار کرد و به آمریکا گریخت. بعد از سالها رنج بردن، ایشیک مبتلا به افسردگی شدیدی شده بود و به خودکشی فکر می کرد. درست در روزی که تصمیم گرفته بود به زندگی خود پایان بدهد، یک مواجه ی شخصی با خدا پیدا کرد. در آن روز، او زندگی اش را به عیسی مسیح تسلیم کرد و شفای خارق العاده و بخشش عیسی را دریافت کرد. امروز، برنامه های ایشیک در 150 کشور از 5 قاره به 5 زبان مختلف ترکی، عربی، فارسی، اردو و انگلیسی پخش می شود. پیام امید، محبت و رستگاری او که تنها در خدای محبت یافت می شود، عمیقا با قلب مردم، در سرتاسر دنیا صحبت می کند."

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing