Pangita'g Maayong Kristohanong Medya sa mga Hilisgutanan Nga Makaikag Kanimo!

Bersikulo Karong Adlawa

mao usab si Cristo, human makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghan motungha sa ikaduhang higayon, dili mahitungod sa sala, kondili sa pagluwas kanila nga mainitong nagpaabot kaniya.

— MGA HEBREOHANON 9:28