Pados Médhia Kristen Ageng tumrap Irah-irahan ingkang ngremenaken kanggé Panjenengan

Ayat dinten menika

Muga tentrem-rahayune Gusti Kristus ngereh ana ing sajroning atimu, marga iya kaya mangkono iku anggonmu padha katimbalan dadi badan siji. Sarta saosa sokur.

— KOLOSE 3:15