Jwenn pi bon Radyo Kretyèn akTèm ki entèrese ou!

Vèsè pou Jounen an

Men ki jan Bondye fè nou wè jan li renmen nou. Li te voye sèl pitit li a sou latè pou l te ka ban nou lavi.

— 1 Jan 4:9