Nájdite skvelé kresťanské médiá na témy, ktoré vás zaujímajú!

Verš dňa

Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.

— Lukáš 2:10-11