A-1 - Encouraged by What You Read?

When I am seeking to discern the mind of God, the first thing I do is examine my life to be certain that every area of my life comes under His lordship.

The second thing I do is try to put my desires in neutral so the Holy Spirit can work His will in me.

And the third thing is that I expect God to speak to me. I expect to hear from Him through His Word. I expect the Lord to speak to me through open and shut doors, through godly, praying friends, and through circumstances.

The fourth thing I do to discern the mind of God is test the spirits. Ask the question: Is what I am doing or what I am about to do going to bring glory to the Lord? Is it going to glorify His name? Is it consistent with the Word of God, or is it contrary to the Word of God?

The fifth thing that I would urge people to do is wait upon the Lord. Wait for His timing. Read the Scripture. Who is the one who is always hurrying people to do things? The devil. Who is always saying, “Wait, wait, wait”? The Lord. It’s in His Word.

Prayer: God, help me to seek Your will for my life. I pray that I would filter all of my decisions through You and Your Word. I pray in the name of Jesus. Amen.

“What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us” (1 Corinthians 2:12).

Check out more from Dr. Michael Youssef, here!

About The Author

Dr. Michael Youssef

Michael Youssef, Ph.D., është themeluesi dhe presidenti i organizatës Rruga me Dr. Michael Youssef. Dr. Youssef u lind në Egjipt, jetoi në Liban dhe Australi para se të vinte në Shtetet e Bashkuara. Në vitin 1984, ai përmbushi një ëndërr të fëmijërisë për t’u bërë një qytetar amerikan. Ai ka diploma nga kolegji Moore në Sidney, Australi dhe nga Seminari teologjik Fuller në Kaliforni. Në 1984, ai mori dhe doktoraturën në antropologjinë sociale nga universiteti Emory. Ai është autori i më shumë se 29 librave, përfshirë këtu edhe Ana e verbër: Zaptimet radikale islamike. Ai dhe gruaja e tij banojnë në Atlanta dhe kanë 4 fëmijë të rritur dhe 7 nipër e mbesa.

More Posts by Dr. Michael Youssef :

  1. Resolutions
  2. The Will of God
  3. Treasure Hunting
View All

Email Sign-up

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messaging from the world's most powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing