Pados Médhia Kristen Ageng tumrap Irah-irahan ingkang ngremenaken kanggé Panjenengan

Ayat dinten menika

Anadene saben wong kang nyebut asmaning Pangeran iku bakal kapitulungan rahayu.

— LELAKONE PARA RASUL 2:21