Jwenn pi bon Radyo Kretyèn akTèm ki entèrese ou!

Vèsè pou Jounen an

Lè sa a nenpòt moun ki va rele non Bondye va delivre.

— Travay 2:21