Craig Church Ministries

Craig Church Ministries is ’n 501(c)3, nie-winsgewende bediening wat in 2007 tot stand gekom het met die uitsluitlike doel om die Waarheid na die Wêreld te bring. Die hart van CCM is om na Verlorenes uit te Reik (Lukas 19:10), die Kerk te laat Herleef (Esegiël 37: 3, 10), die Familie te Herstel (Maleagie 4:6) en om hierdie Generasie te Red (Psalm 51:5). CCM is gegrond op die beginsels, beloftes en waarhede van God se Woord. Deur herlewings, konferensies, sportuitreike, tronkbediening, oorbruggende bediening, multi-media en internasionale sending poog CCM om „getuies van Jesus te wees in sowel Jerusalem, die hele Judea, en in Samaria en tot aan die eindes van die aarde.“ (Handelinge 1:8b).

Let OpEmail Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing