Mula sa Puso: Imbakan ng Programa

Takaw Mata

Stay-at-Home Dad

Pahalik Nga!

Kabutihang Loob

Peace Plan

Si Jonas at ang dambuhalang isda

Kailangan ng karamay

Iba't ibang kasagutan

Back pedaling

"Dear God!"

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Mag-sign up ng Email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Salamat sa inyong pag-sign up upang makatanggap ng mga update mula sa TWR360.

Ang kailangang impormasyon ay nawawala